Beyou มุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนาการผลิตเครื่องอัดรีดบริการแบบครบวงจร!

เครื่องจักรเสริม

  • Auxiliary machinery

    เครื่องจักรเสริม

    วัสดุป้อนหรือตัวป้อนเป็นอุปกรณ์ที่สามารถรับประกันการป้อนวัสดุอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งเหมาะสำหรับอนุภาค ผง สารเติมแต่ง สารช่วย และอื่นๆ ทุกชนิด ตามความต้องการที่แตกต่างกันของความแม่นยำในการป้อน ตัวป้อนสามารถแบ่งออกเป็นตัวป้อนปริมาตรและตัวป้อนน้ำหนักที่สูญเสีย ตามระดับการไหลของวัสดุ ตัวป้อนยังสามารถแบ่งออกเป็นตัวป้อนสกรูคู่และตัวป้อนสกรูเดี่ยว ภายใต้เงื่อนไขว่าความหนาแน่นของการบรรจุของคู่...